صحیفه سجادیه عطری نفیس قابدار در قطع وزیری

تومان150,000 تومان120,000

دارای تخفیف

صحیفه سجادیه عطری نفیس قابدار در قطع وزیری ، مناسب برای هدیه دادن به افراد مهم و خاص. ترجمه استاد کاشانی ،کاغذ این محصول از جنس مارگانو می باشد که معطر است.