قرآن کریم ترجمه مقابل در قطع وزیری

تومان45,000 تومان40,000

دارای تخفیف

قرآن کریم ترجمه مقابل در قطع وزیری،خط عثمان طه و ترجمه استاد مهدی الهی قمشه ای،مناسب برای افرادی که هم از متن عربی و هم از متن فارسی قرآن بهرمند گردند.